องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]59
2 แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (มีนาคม 2564) [ 16 เม.ย. 2564 ]56
3 แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ (กุมภาพันธ์ 2564) [ 10 มี.ค. 2564 ]542
4 ความก้าวหน้าในอาชีพ [ 3 มี.ค. 2564 ]59
5 นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รอบประเมินเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]56
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]59
7 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]55
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน [ 15 ต.ค. 2563 ]55
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]54
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]56
11 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย ต.ค.63 [ 1 ต.ค. 2563 ]52
12 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 5( ปรับโครงสร้าง อบต.สามัญ) [ 1 ก.ค. 2563 ]57
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแพง [ 1 ก.ค. 2563 ]52
14 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]57
15 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 2 มี.ค. 2563 ]54
16 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 1 พ.ย. 2562 ]63
17 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]52
18 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย ต.ค.62 [ 1 ต.ค. 2562 ]54
19 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]52
20 ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 5 เม.ย. 2562 ]53
 
หน้า 1|2