องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]143
2 นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รอบประเมินเดือน ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]147
3 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]145
4 แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (มีนาคม 2564) [ 16 เม.ย. 2564 ]146
5 แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ (กุมภาพันธ์ 2564) [ 10 มี.ค. 2564 ]146
6 ความก้าวหน้าในอาชีพ [ 3 มี.ค. 2564 ]146
7 นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รอบประเมินเดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]146
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]144
9 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]145
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน [ 15 ต.ค. 2563 ]145
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]144
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]145
13 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย ต.ค.63 [ 1 ต.ค. 2563 ]145
14 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 5( ปรับโครงสร้าง อบต.สามัญ) [ 1 ก.ค. 2563 ]145
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแพง [ 1 ก.ค. 2563 ]145
16 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]145
17 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 2 มี.ค. 2563 ]145
18 แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 1 พ.ย. 2562 ]147
19 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]145
20 ประกาศนโยบายและเป้าหมาย ต.ค.62 [ 1 ต.ค. 2562 ]144
 
หน้า 1|2