องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
  โครงการกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ้านดง...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ ...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 17]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงร่วมกับสำนักงานโยธาธิกา...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 17]
 
  กำจัดวัชพืช กีดขวางทางน้ำไหล ใต้สะพานระหว่างบ้านดง...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรร...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 12]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลถวา...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 11]
 
  เจ้าหน้าที่ อบต.โพนแพง พ่นควันกำจัดยุง 13 หมู่บ้าน...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 16]
 
  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 23]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลถวา...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโย...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 18]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดสาธยายถวายเป็นพระราชกุศลถวา...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 28]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13