องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]19
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]38
5 การจัดเก็บภาษี ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]154
7 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]13
8 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (ครั้งที่ 2) [ 2 ก.ย. 2565 ]145
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]149
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2565 ]148
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]145
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]146
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบ วันเวลาสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]145
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ขอเชิญชวนชวนชาวตำบลโพนแพง จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน [ 24 มิ.ย. 2565 ]144
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]144
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]145
18 ประชาสัมพันธ์การเปิดจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน เพื่อการขนส่งสินค้าเท่านั้น [ 28 เม.ย. 2565 ]145
19 การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]142
20 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5