องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]31
4 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]14
5 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]12
6 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]19
7 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]12
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2566-2569 [ 8 ธ.ค. 2565 ]35
9 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]25
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]35
11 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]53
13 การจัดเก็บภาษี ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]27
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]179
15 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]28
16 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (ครั้งที่ 2) [ 2 ก.ย. 2565 ]162
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]168
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2565 ]171
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]159
 
หน้า 1|2|3|4|5|6