องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วยท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]243
142 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ย. 2562 ]181
143 ประกาศออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ย. 2562 ]183
144 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ย. 2562 ]181
145 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 30 ก.ย. 2562 ]181
146 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]184
147 เรื่อง ผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) [ 1 ก.ค. 2562 ]189
148 ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]183
149 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ครั้งที่ 2 ) [ 13 มิ.ย. 2562 ]187
150 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]216
151 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]183
152 ตลาดไทย-ลาว บ้านเปงจาน [ 7 มี.ค. 2562 ]181
153 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]180
154 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]181
155 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง62 [ 12 พ.ย. 2561 ]187
156 ประกาศสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]185
157 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]180
158 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 12 ต.ค. 2561 ]191
159 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจาารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ [ 10 ต.ค. 2561 ]185
160 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]180
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9