องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้าย ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้าย ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :