องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 20 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 16 พ.ค. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 14 พ.ค. 2567 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2567 ]12
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 9 เม.ย. 2567 ]16
6 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 5 เม.ย. 2567 ]20
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]5
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 เม.ย. 2567 ]10
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]17
10 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]16
11 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 27 ก.พ. 2567 ]15
12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน [ 27 ก.พ. 2567 ]13
13 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 23 ก.พ. 2567 ]13
14 กิจกรรม องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 23 ก.พ. 2567 ]15
15 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]16
16 แบบสรุปรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดดยะรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 [ 23 ก.พ. 2567 ]14
17 แนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 22 ก.พ. 2567 ]9
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]11
19 คู่มือการปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 22 ก.พ. 2567 ]11
20 ภาพการฝึกอบรมการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (DO’s & Don’ts) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9