องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]52
62 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]50
63 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]54
64 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]47
65 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]60
66 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]24
67 บันทึกการประชุมมสภาครั้งแรกโพนแพง ปี 65 [ 20 ธ.ค. 2565 ]21
68 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]23
69 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]19
70 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]22
71 ประกาศสภา สมัยที่ 1-4 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]18
72 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]20
73 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]22
74 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2566-2569 [ 8 ธ.ค. 2565 ]68
75 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]57
76 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]63
77 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]57
78 รายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]24
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]83
80 การจัดเก็บภาษี ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]62
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9