องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]31
22 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 20 ต.ค. 2566 ]31
23 ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]24
24 ประกาศแผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ปี2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]28
25 ประกาศออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]25
26 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]28
27 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]25
28 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเก็บภาษีป้ายปี2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
29 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
30 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ก.ย. 2566 ]37
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 15 ก.ย. 2566 ]30
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 4 ก.ย. 2566 ]37
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]42
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]44
35 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 มิ.ย. 2566 ]44
36 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 28 เม.ย. 2566 ]50
37 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]43
38 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เเบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]37
39 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]43
40 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]56
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9