องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นักวิชาการคลัง [ 1 พ.ย. 2561 ]66
22 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2561 ]65
23 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2561 ]60
24 นักบริหารงานทั่วไป [ 1 พ.ย. 2561 ]67
25 นักบริหารงานท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2561 ]66
26 นักบริหารงานช่าง [ 1 พ.ย. 2561 ]67
27 นักบริหารงานการศึกษา [ 1 พ.ย. 2561 ]65
28 นักทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ย. 2561 ]66
29 นักจัดการงานทั่วไป [ 1 พ.ย. 2561 ]70
30 ขอบเขตจ้างเก็บค่าน้ำประปา-โซนที่-5 [ 1 พ.ย. 2561 ]63
31 กำหนด-ผอ.กลาง [ 1 พ.ย. 2561 ]68
32 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 พ.ย. 2561 ]66
33 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2560 ]71
34 นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ม.ค. 2560 ]68
35 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 ม.ค. 2560 ]70
36 นายช่างไฟฟ้า [ 1 ม.ค. 2560 ]70
37 นักจัดการงานทั่วไป [ 1 ม.ค. 2560 ]72
38 นักบริหารงานการศึกษา [ 1 ม.ค. 2560 ]88
39 นักบริหารงานช่าง [ 1 ม.ค. 2560 ]65
40 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ม.ค. 2560 ]66
 
|1หน้า 2|3