องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน


คู่มือสมรรถนะหลัก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือสมรรถนะหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :