องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :