องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]95
2 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 1 เม.ย. 2563 ]93
3 คู่่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 1 เม.ย. 2563 ]91
4 ลูกจ้างประจำ [ 1 พ.ค. 2562 ]100
5 รายงานการประชุม๕ระทำงานพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก บทบาทภารกิจ ของงอค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 1 มี.ค. 2562 ]97
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 26 ธ.ค. 2561 ]99
7 เจ้าพนักงานเทศกิจ [ 1 พ.ย. 2561 ]90
8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2561 ]88
9 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2561 ]89
10 เจ้าพนักงานธุรการ [ 1 พ.ย. 2561 ]89
11 เจ้าพนักงานประปา [ 1 พ.ย. 2561 ]88
12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2561 ]91
13 สายงานการสอน [ 1 พ.ย. 2561 ]89
14 นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 พ.ย. 2561 ]89
15 นักบริหารงานการคลัง [ 1 พ.ย. 2561 ]89
16 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน [ 1 พ.ย. 2561 ]86
17 หลักเกณฑ์เกณฑ์การเลื่อน-ชำนาญการ [ 1 พ.ย. 2561 ]88
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง-ลูกจ้างประจำ [ 1 พ.ย. 2561 ]91
19 นายช่างไฟฟ้า [ 1 พ.ย. 2561 ]85
20 นักสังคมสงเคราะห์ [ 1 พ.ย. 2561 ]87
 
หน้า 1|2|3