องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]142
2 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 1 เม.ย. 2563 ]143
3 คู่่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 1 เม.ย. 2563 ]141
4 ลูกจ้างประจำ [ 1 พ.ค. 2562 ]145
5 รายงานการประชุม๕ระทำงานพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก บทบาทภารกิจ ของงอค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 1 มี.ค. 2562 ]142
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 26 ธ.ค. 2561 ]148
7 เจ้าพนักงานเทศกิจ [ 1 พ.ย. 2561 ]142
8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2561 ]150
9 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2561 ]141
10 เจ้าพนักงานธุรการ [ 1 พ.ย. 2561 ]143
11 เจ้าพนักงานประปา [ 1 พ.ย. 2561 ]144
12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2561 ]142
13 สายงานการสอน [ 1 พ.ย. 2561 ]142
14 นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 พ.ย. 2561 ]145
15 นักบริหารงานการคลัง [ 1 พ.ย. 2561 ]143
16 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน [ 1 พ.ย. 2561 ]143
17 หลักเกณฑ์เกณฑ์การเลื่อน-ชำนาญการ [ 1 พ.ย. 2561 ]142
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง-ลูกจ้างประจำ [ 1 พ.ย. 2561 ]145
19 นายช่างไฟฟ้า [ 1 พ.ย. 2561 ]143
20 นักสังคมสงเคราะห์ [ 1 พ.ย. 2561 ]141
 
หน้า 1|2|3