องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]50
2 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 1 เม.ย. 2563 ]49
3 คู่่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 1 เม.ย. 2563 ]48
4 ลูกจ้างประจำ [ 1 พ.ค. 2562 ]49
5 รายงานการประชุม๕ระทำงานพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก บทบาทภารกิจ ของงอค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 1 มี.ค. 2562 ]49
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 26 ธ.ค. 2561 ]48
7 เจ้าพนักงานเทศกิจ [ 1 พ.ย. 2561 ]40
8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ย. 2561 ]40
9 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2561 ]40
10 เจ้าพนักงานธุรการ [ 1 พ.ย. 2561 ]40
11 เจ้าพนักงานประปา [ 1 พ.ย. 2561 ]40
12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2561 ]40
13 สายงานการสอน [ 1 พ.ย. 2561 ]40
14 นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 พ.ย. 2561 ]40
15 นักบริหารงานการคลัง [ 1 พ.ย. 2561 ]40
16 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน [ 1 พ.ย. 2561 ]40
17 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2560 ]50
18 นักบริหารงานทั่วไป [ 1 ม.ค. 2560 ]51
19 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 ม.ค. 2560 ]51
20 นายช่างไฟฟ้า [ 1 ม.ค. 2560 ]52
 
หน้า 1|2