องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]159
102 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 12 ต.ค. 2561 ]165
103 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจาารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ [ 10 ต.ค. 2561 ]166
104 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]160
105 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]218
106 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]219
107 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]227
108 คำสั่ง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]193
109 ประกาศราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ต่อเดือน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]159
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]191
111 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่องการจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]187
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 10 ส.ค. 2561 ]190
113 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 10 ส.ค. 2561 ]174
114 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 10 ส.ค. 2561 ]208
115 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 30 พ.ย. 542 ]3
 
|1|2|3|4|5หน้า 6