องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]58
22 การจัดเก็บภาษี ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]35
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]186
24 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]34
25 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (ครั้งที่ 2) [ 2 ก.ย. 2565 ]167
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]181
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2565 ]176
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]167
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]170
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิสอบ วันเวลาสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]169
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ขอเชิญชวนชวนชาวตำบลโพนแพง จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน [ 24 มิ.ย. 2565 ]167
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]163
34 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]167
35 ประชาสัมพันธ์การเปิดจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน เพื่อการขนส่งสินค้าเท่านั้น [ 28 เม.ย. 2565 ]176
36 การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]164
37 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]192
38 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]198
39 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 1 พ.ย. 2564 ]164
40 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 6 ต.ค. 2564 ]163
 
|1หน้า 2|3|4|5|6