องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]46
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]58
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]52
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 ม.ค. 2565 ]103
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 25 ม.ค. 2565 ]94
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ม.ค. 2565 ]89
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ม.ค. 2565 ]101
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 25 ม.ค. 2565 ]98
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ม.ค. 2565 ]95
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]54
11 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]54
12 รายงานผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]55
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]131
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]130
15 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]130
17 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]140
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 พ.ค. 2562 ]142
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 พ.ค. 2562 ]137
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 พ.ค. 2562 ]153
 
หน้า 1|2