องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]50
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]54
3 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]53
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]52
5 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]54
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 พ.ค. 2562 ]52
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 พ.ค. 2562 ]52
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 พ.ค. 2562 ]53
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 15 พ.ค. 2562 ]52
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 พ.ค. 2562 ]51
11 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 พ.ค. 2562 ]51