องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]52
2 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 17 มี.ค. 2564 ]49
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]52
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]52
5 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 5 ก.พ. 2564 ]50
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]50
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]49
8 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 28 ม.ค. 2564 ]51
9 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด [ 26 ม.ค. 2564 ]54
10 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด [ 22 ม.ค. 2564 ]63
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]49
12 บันทึกข้อความขออนุมัติริบเงินประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ และประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 18 ม.ค. 2564 ]49
13 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 6 บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 11 ม.ค. 2564 ]51
14 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 5 ม.ค. 2564 ]54
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]53
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]55
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร แห่งที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]55
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]49
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 28 ส.ค. 2563 ]56
20 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5