องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2565 ]144
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นรอบหังดง) บ้านดงดาลเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]14
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]15
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 9 ก.ย. 2565 ]143
6 รายละเอียดแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ. ๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 9 ก.ย. 2565 ]143
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กเชื่อมระหว่าง บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๖๐ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]143
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ส.ค. 2565 ]147
9 บันทึกขอนุมัติรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 22 ก.ค. 2565 ]143
10 รายละเอียดแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]143
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]146
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง [ 22 ก.ค. 2565 ]143
13 เอกสารประกอบแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]144
14 เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 22 ก.ค. 2565 ]143
15 แบบสรุปราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัส นค.ถ.100-14 หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ถึงหมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]141
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นค.ถ.๑๐๐-๑๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสายหมู่ที่ ๙ บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน ๖ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]143
17 แบบสรุปราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัส นค.ถ.100-14 หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ถึงหมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จำนวน 6 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2565 ]142
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ เชื่อมหมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]142
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]141
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7