องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 3 บ้านผักขะ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]24
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 พ.ย. 2564 ]21
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านอาญา ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]21
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]20
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]20
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]20
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ซอยคอกม้า) หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]20
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยบ้านนางขันตรี) หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์ทอง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]20
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงสาร ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]20
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงเย็น ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]23
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]29
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]24
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]10
15 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]38
16 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 17 มี.ค. 2564 ]34
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]35
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดงมดแดง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]36
19 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านดงดาลเหนือ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 5 ก.พ. 2564 ]38
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงดาล ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6