องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 18 ธ.ค. 2563 ]6
2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 7 ต.ค. 2563 ]5
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ส.ค. 2563 ]5
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]51
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2563 ]52
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]4
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2563 ]52
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]52
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 26 พ.ย. 2562 ]53
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 18 พ.ย. 2562 ]52
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 25 ก.ย. 2562 ]52
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]52
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 6 ส.ค. 2562 ]53
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]52
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]54
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2562 ]52
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 12 ต.ค. 2561 ]51
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]52
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 3 ก.ย. 2561 ]53
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]52
 
หน้า 1|2