องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :