องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :