องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]140
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]146
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]140
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]154
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]140
6 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]137
7 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]132
8 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]126
9 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]126
10 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]128
11 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]131
12 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]132
13 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]140