องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]49
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]51
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]50
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]49
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]48
6 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]52
7 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]51
8 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]50
9 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]51
10 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]51
11 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]51
12 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]52
13 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]52