องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบ้านหนองคอนหนองบัวเงิน ประจำปี 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]53
2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบ้านผักขะ ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]50
3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม หมู่บ้านศีล 5 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ วัดป่าดงมดแดง บ้านดงมดแดง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 9 มี.ค. 2563 ]55
4 โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม หมู่บ้านศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ วัดหนองคอน บ้านหนองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 31 ธ.ค. 2562 ]54
5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบ้านผักขะ2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]53