องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]146
2 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]145
3 โครงการอนุรักษืพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]144
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]143
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]142
6 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]141