องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  พื้นที่โอกาสการพัฒนา

-               พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับการ  ทำนา ทำสวน ทำไร่

-               พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง  และมีหนองน้ำ  เช่น  หนองคอนเนื้อที่ประมาณ  5,000  ไร่  หนองบัว  เนื้อที่ประมาณ  500  ไร่ หนองซง ประมาณ  400  ไร่ และลำห้วยคาดเหมาะสำหรับอาชีพประมง

-     พื้นที่เป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า บั้งไฟพญานาคโดยมีลูกไฟสีแดงสุกผุดขึ้นมาจากลำแม่น้ำโขงหนองบัวเงินและหนองคอน  ในช่วงวันออกพรรษาและมีศิลาจารึก ศาลเจ้าพ่อเปงจานเป็นภาษาขอม  ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติอันยาวนาน  สันนิษฐานว่าเป็นเมือง เปงจานนครราช  จึงเหมาะสำหรับอาชีพประมงและบูรณะให้เป็นเมืองท่องเที่ยว   เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ให้คงอยู่ตลอดไป   เนื่องจากพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่กันเป็นประจำ    จึงได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ

2.2   อาชีพของราษฎร

-     อาชีพทำนา  เช่น  นาปีและนาปรัง

-     อาชีพประมง  เช่น  กุ้ง,หอยและปลา

-     อาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  สับปะรด, ยางพารา, ยูคาลิปตัส, ข้าวโพด, มะม่วงหิมพานต์, ถั่วฝักยาว, พริก, มะเขือ, มะละกอ, มะพร้าว, ถั่วเหลือง

-     อาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค,  กระบือ,  สุกร,  เป็ด,  ไก่และอื่นๆ 

-     อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น สับปะรดกวน, ข้าวเกรียบสับปะรด,ปลาส้ม,ปลาแห้ง,เครื่องจักสาน และอื่นๆ

2.3  หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                -     โรงสีข้าว  (ขนาดเล็ก)                                      จำนวน                      8            แห่ง

                -     ปั๊มน้ำมัน  (ปั๊มหลอด)                                      จำนวน                     3            แห่ง   

                -     ปั๊มหมุน                                                           จำนวน                   1              แห่ง

                -     ร้านขายของชำ                                                 จำนวน                  37             แห่ง

                -     ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                    จำนวน                   3             แห่ง

                -     อู่ซ่อมรถยนต์                                                    จำนวน                    1             แห่ง

                -     ร้านทำน้ำดื่ม                                                     จำนวน                   1              แห่ง

                -     ร้านอาหาร                                                        จำนวน                   2               แห่ง

                -     ร้านเสริมสวย                                                    จำนวน                   1               แห่ง

                -     บ้านเช่า                                                            จำนวน                   3               แห่ง

                -    ตลาดสด                                                            จำนวน                   2               แห่ง