องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร

 
นายศิริ นิลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
โทร.091-0651162
   
 
 นายพิมล พุ่มจันทร์
นายธนากร พิสัยพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร. 081-1178790
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร. 064-9067904
     
  นายชรินทร์  บรรณบดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร.087-2271116