องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ราย ด.ช.ณัฐกร ผะกากอง

สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ ม.1

จำนวน 12,940 บาท

ณ วัดราชโพนเงิน บ้านโพนแพง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

2022-11-29
2022-11-24
2022-11-21
2022-11-18
2022-11-07
2022-10-23
2022-10-13
2022-07-12
2022-07-11
2022-05-09