องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
 


คณะผู้ตรวจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เขต 4 ตรวจสอบโครงการเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย


2022-07-12
2022-07-11
2022-05-09
2022-04-01
2022-03-28
2022-03-18
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-04
2022-01-25