องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริาหรส่วนตำบลโพนแพงมอบเครื่องทอดสับปะรดให้กับกลุ่มแปรรูปสับปะรดตำบลโพนแพง เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่


2022-01-25
2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28