องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริาหรส่วนตำบลโพนแพง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเรียบแม่น้ำโขง


2022-01-25
2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28