องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ออกฉีดพ่นน้ำยา เพื่อป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ในเขตพื้นที่ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1


2022-01-25
2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28