องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2564


2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28
2021-04-06