องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2564


2022-07-12
2022-07-11
2022-05-09
2022-04-01
2022-03-28
2022-03-18
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-04
2022-01-25