องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลโพนแพง นำโดย ประธานกองทุน นายศิริ นิลแสง นายก อบต.โพนแพง พร้อมคณะกรรมการ มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ให้แต่


2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28
2021-04-06