องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลโพนแพง นำโดย ประธานกองทุน นายศิริ นิลแสง นายก อบต.โพนแพง พร้อมคณะกรรมการ มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ให้แต่


2022-07-12
2022-07-11
2022-05-09
2022-04-01
2022-03-28
2022-03-18
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-04
2022-01-25