องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Sodium Hypochlorite (NaClO) 10%)เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-1


2021-08-23
2021-08-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-06-22
2021-05-13
2021-05-05
2021-05-05
2021-04-28
2021-04-06