องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]197
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองการศึกษาฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]192
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]201
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]223
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]198
6 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]193
7 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]196
8 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]188
9 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]190
10 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 สำหนักปลัด [ 1 ต.ค. 2561 ]197
11 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]201
12 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2561 ]199
13 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]195