องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]190
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]197
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]203
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 ม.ค. 2565 ]232
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 25 ม.ค. 2565 ]191
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ม.ค. 2565 ]195
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ม.ค. 2565 ]196
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 25 ม.ค. 2565 ]193
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 ม.ค. 2565 ]194
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]198
11 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]192
12 รายงานผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]200
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]190
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]197
15 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]193
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]190
17 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]198
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 พ.ค. 2562 ]193
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 พ.ค. 2562 ]192
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 พ.ค. 2562 ]225
 
หน้า 1|2