องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 พ.ค. 2565 ]200
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 มี.ค. 2565 ]202
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 มี.ค. 2565 ]200
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ก.พ. 2565 ]201
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2565 ]197
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โพนแพง ประชุมสภาครั้งแรก [ 21 ม.ค. 2565 ]201
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ย. 2564 ]204
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]202
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]200
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]205
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]198
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 12 ก.พ. 2564 ]196
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 18 ธ.ค. 2563 ]199
14 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 7 ต.ค. 2563 ]205
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ส.ค. 2563 ]203
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]201
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2563 ]195
18 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]237
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 11 ก.พ. 2563 ]204
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 12 ธ.ค. 2562 ]202
 
หน้า 1|2