องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง


มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ราย ด.ช.ณัฐกร ผะกากอง

สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ ม.1

จำนวน 12,940 บาท

ณ วัดราชโพนเงิน บ้านโพนแพง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

2023-12-05
2023-12-04
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-12